Kategórie      
Výrobcovia / značky
Novinky
Inteligentný byt cena

Veľa ludi sa nás pýta kolko stojí vybudovanie Inteligentného bytu domu. Preto sme sa rozhodli spraviť vzorovú ponuku na 1 izbový štandardný byt. Potrebná elektroinštalácia v pri prerábaní bytu je potrebný aby...

viac
Hikvision Axiom EZS

Rozširujeme produktovú radu o elektronický zabezpečovací systém Hikvision Axiom riešenie integrované do jednej platformy  je bezdrôtový zabezpečovací systém. Dodávaním systémov integrovaných do jednej platforme prostredníctvom softvéru a aplikácie IVMS + HIK-Connect maximalizujeme...

viac

Tipy a návody

Úvod VŠETKO O NÁKUPETipy a návody

Wi-Fi inteligenté spínače, zásuvky sú primárne určené na ovládanie elektrických spotrebičov s možnostou ovládania aj vzdialene cez internet. Využívajú cloudový systém pre zabezpečené pripojenia do internetu a ovládanie je uskutočnované pomocou pripojenej aplikácie APPKY z mobilného telefónu (Android aj iPhone) odkiaľkoľvek na svete.

Aplikácia a služby spojené s prevádzkou sú poskytované zdarma.
Napájanie je riešené priamo z 230 V a výstupom (tiež 230 V) možno ovládať spotrebiče do záťaže podľa špecifikácie daného spínača.

 

Upozornenie !!!

Napriek tomu, že je inštalácia zariadenia veľmi jednoduchá, odporúčame zveriť ju kvalifikovanej osobe oprávnenej na inštaláciám elektrozariadenia. 
Zásuvka po vypnutí rozpojí kontakt, ktorý je na pravej strane. Norma STN 33 2000-4-46 umožňuje v pevných zásuvkách zapojenia pracovného vodiča na oboch stranách, avšak je v SR štandardom zapájať "fázu" vľavo. V takom prípade to znamená, že aj po vypnutí tejto zásuvky bude v ľavej zdierke stále Neodpojená fáza. Z tohto dôvodu nie je možné používať podobné zásuvky pre bezpečné odpojenie spotrebiča. V prípade akejkoľvek manipulácie so spotrebičom, ktorá by mohla spôsobiť úraz elektickým prúdom, spotrebič fyzicky odpojte zo zásuvky.

 

Konfigurácia prístroja vyžaduje aj znalosti z oblasti IT infraštruktúry, najmä z oblasti pripojenia k WiFi sieťam a konfigurácii pripojenia k Wifi prístupovým bodom a podobne.

Overovacie kódy niekedy nechodia na .sk emailové domény (nezabudnite sa pozrieť aj do priečinku spamu či daný email neprišie tam). Pokiaľ Vám overovací kód nepríde do pár minút, použite pre registráciu účtu niektorú zo služieb, poskytujúcich emailovú adresu na doméne .com (Gmail.com, Outlook.com, Yahoo.com ... a podobne všetky spomínané sú zadarmo). Doporučujeme gmail.com. 

 

Zapojenie

Ak inštalujete zásuvku, či LED svetlo , tieto len zapojíte do siete. Zásuvku vsuniete do existujúcej zásuvky v stene či na predlžovacom kábli, žiarovku zaskrutkujete do objímky E27 existujúceho osvetlenia.

 

Upozornujeme všetky smart zariadenia (ewelink sonoff Tuya Smart life) musia byť po pripojení do elektrickej siete nakonfigurované na Wifi sieť a urobená aktualizácia firmvéru na najnovší firmvér, nie je možné ponechať dlhdobo zariadenia bez Wifi siete (Cloudu) a používáť len ako obyčajný vypinač nakoľko sa softvér neustále pokuša o pripojenie wifi  a tymto pádom môže dojsť k znehodnoteniu softvéru ako aj fyzickemu zlyhaniu smart zariadenia.

 

 

Každý iný vypínač / spínač  má na svojich kontaktoch zreteľné označenie L (L in, L out), N, E.

 

L = Line = fázový, pracovný (čierny / hnedý) vodič

L in alebo input = vstup fáza - na tento kontakt sa privádza napájací fázový vodič

L out alebo output = fáza výstup - na tento kontakt sa pripojí fázový vodič spínaného spotrebiča

L1 out, L2 out L3 out = na tieto kontakty sa pripojí fázové vodiče spínaných spotrebičov

N = Neutral = Nulový, nulovací, pracovné stredný (modrý) vodič N

E = Earth = Zem, zemniaci, ochranný (žlto-zelený) vodič PE

 

 

Nesprávne zapojenie môže poškodiť vaše zdravie, vypínač aj pripojovanej zariadení.


Bezpečnostné pokyny

Montáž, uvedenie do prevádzky, údržbu a prevádzku môžu vykonávať len osoby s patričnou kvalifikáciou a oprávnením.

Elektrickú inštaláciu môže vykonávať iba kvalifikovaný odborník v súlade s príslušnými normami a predpismi.

Pri elektroinštalačných prácach treba dodržať ustanovenia uvedené v platných pred-pisoch ako aj ustanovenia miestnych dodávateľov elektrickej energie.


 

Dané zariadenie sa môže prevádzkovať len v dovolenom rozsahu výkonov, ktoré sú uvedené v technických podkladoch. Zariadenie sa môže používať iba na účely, ktoré sú v súlade s pokynmi uvedenými v technických podkladoch.

Zariadenie sa môže prevádzkovať len v technicky bezchybnom stave. Poruchy a poškodenia, ktoré by negatívne ovplyvnili alebo mohli negatívne ovplyvniť bezpečnosť a bezchybnú funkciu zariadenia, treba ihneď odstrániť.

Poškodené konštrukčné diely a časti zariadenia sa môžu nahradiť len originálnymi náhradnými dielmi.Copyright 2018 - 2024 © SmartOnOff Inteligentný domáci systém ON/OFF